Lindholmen

Masthuggskyrkan från Lindholmen

Masthuggskyrkan från Lindholmen

Kommentera