Kort om Jonas

Jonas Bergstedt är född 1966 och bor i Göteborg.
Målar i akvarell och i akryl och räknar sig som självlärd men har genomgått kurser i akvarell i Sverige och Danmark. Mycket av inspirationen hämtar han från havet och från maritima miljöer. Det är lätt att förstå när man ser de illustrativa akvarellerna där himmel oftast möter hav och klippor. Även i det mer abstrakta akrylmåleriet ligger ofta en maritim prägel. Han målar gärna på presenning eller ogrundad linneväv.
I det abstrakta måleriet återfinns ofta den fyrkantiga husformenformen.

Jonas Målar i Vattenfärg  Läs reportaget tidningen  https://www.batliv.se/2022/10/14/jonas-bergstedt-malar-eriksberg-i-vattenfarg/